sexta-feira, 29 de abril de 2011

16th International Festival of Cartoon ZAGREB 2011


SUDJELOVANJE
Organizator 16. međunarodne izložbe karikature ZAGREB 2011 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.


TEMA
POROCI (alkohol, pušenje, preljub, kockanje...)


RADOVI
Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Moraju biti originalni. Autor mora potpisati i numerirati karikaturu u slučaju da se radi o kompjuterskom ispisu. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi nesmiju biti nagrađivanii na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.


ROK
Rok za dostavu radova je 02.05.2011. godine.


ADRESA ZA SLANJE RADOVA
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA


NAGRADE
Prva nagrada 1.000 EUR
Druga nagrada 500 EUR
Treća nagrada 300 EUR
Pet posebnih priznanja


TERMIN IZLOŽBE
Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 21.06.2011.


OSTALA PRAVILA
Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2012.godine). Troškove povrata snosi organizator.
Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.


PRIJAVNICA
Prijavnicu možete skinuti klikom na ovaj link
PARTICIPATION
The organizer of the 16th International festival of cartoon ZAGREB 2011 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex, or profession.


THEME
VICES (alcohol, smoking, adultery, gambling ...)


ENTRIES
Terms of entry:
1. Original works and digital artwork will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the adress on the reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.


DEADLINE
Entry deadline is 2nd May 2011.


ADDRESS
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA


PRIZES AND AWARDS
First Prize 1.000 EUR
Second Prize 500 EUR
Third Prize 300 EUR
Five Special mentions


EXHIBITION
The exhibition will take place in Klovićevi dvori Gallery in Zagreb on 21st June 2011.


OTHER TERMS
Authors of the works that qualify to the exhibition will receive a copy of the exhibition cataloque.
Original works will be returned to the authors in the end of the exhibition cycle (in the second half of 2012) on explicit request only at the organizers expense.
The organizer keeps the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2011, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.
The prize-winning works become property of the organizer.


ENTRY FORM
Entry form download here

Nenhum comentário:

Postar um comentário